Stadsmachine

De stadsmachine van EELT: artistiek lef

  • Vond plaats in augustus 2011
Huttenfestival De Vlek

Spoorzone Tilburg

De Stadsmachine werd door EELT opgevoerd tijdens Huttenfestival De Vlek. De performance werd steeds verder en opnieuw gemaakt en gebouwd tijdens de verschillende bouwdagen van het festival.

“De Stadsmachine is steeds in ontwikkeling en wordt telkens verbeterd, verbouwd en weer afgebroken. De Stadsmachine is zo de meest vluchtige bouwvorm op dit festival dat over bouwen gaat. Als EELT weg is, rest er niets dan de herinnering, wat trappen en een stapel dekens”, zo legde Monique Zijp uit.

EELT bracht diverse spelers: amateurkunstenaars, professionals en studenten die waren actief als bouwers op het Huttenfestival naast (inter)nationale kunstenaars, architecten en designers.

Educatie

Studenten HBO van Fontys Hogescholen kregen workshops verniculaire (tijdelijke) bouw aangeboden op een erfgoeddlocatie in De Spoorzone in Tilburg. Naast inspirerende inleidingen van kunstenaars, werkzaam in het Huttenfestival, werkten zij meerdere dagen o.l.v. vakdocenten Performance Creëren en Creëren met Media aan het maken van ‘site-specific’ performances en het registreren van deze performances.

“Poëtische producties over die dingen in het leven waarvan we 'eelt op onze ziel' krijgen of juist kwijtraken.”