Over EELT

EELT is een theatercollectief van professionals uit muziek, theater, film, beeldende kunst en educatie. EELT is leverancier van creatieve energie. EELT maakt poëtische producties over die dingen in ons leven waar we ‘eelt op onze ziel’ van krijgen of juist kwijtraken, de momenten waar verschillende ideeën of gevoelens elkaar schurend ontmoeten. Daar ontstaat nieuwe schoonheid en begrip.

 

Onze visie

EELT is idealistisch. EELT ziet veranderingen in onze wereld zoals toenemende diversiteit en technologische ontwikkelingen als kansen. EELT ziet schoonheid waar anderen juist leegte of lelijkheid ervaren. EELT gelooft in een inclusieve samenleving waarin iedereen het verdient om in de spotlight te staan.

Onze missie

De missie van EELT is zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier te betrekken bij creatieve processen en artistieke producten. Hiervoor verbinden we artistieke professionals en amateurkunstenaars, om iedereen een kans te bieden zijn talent te ervaren. Door het realiseren van verschillende grote en kleine projecten dragen we bij aan een mooiere en positievere wereld. EELT is uw leverancier van creatieve energie.

Nomadisch

EELT maakt theater in de wijk, op erfgoedlocaties, bij bedrijven en scholen, op festivals en symposia in Nederland en daarbuiten.

EELT heeft bewust géén eigen ‘huis’. Als nomadisch gezelschap is EELT altijd te gast.

Organisatie

EELT is ontstaan vanuit persoonlijk initiatief van Monique Zijp. Om EELT onder te brengen is in juli 2010 Stichting Industriestrand in het leven geroepen.

Stichting Industriestrand heeft een Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op het bestuur (Monique Zijp) en geeft advies. De Raad van Toezicht bestaat uit:

De Raad van Toezicht van EELT hanteert als leidraad de Code Cultural Governance.

Provincie Noord-Brabant ondersteunt EELT sinds juli 2017 voor de tweede keer met een vierjarige subsidie voor amateurkunst. Hiermee maakt EELT deel uit van de Brabantse culturele basisinfrastructuur. De gemeente Tilburg ondersteunt EELT bij haar projecten in de Reeshof. EELT ontvangt projectsubsidies van onder andere Prins Bernhard Cultuur Fonds, Vriendenloterij fonds en Jacques de Leeuwfonds.
EELT heeft een meerjarige samenwerking met Studio Assisië en Stichting Prisma op Landpark Assisië in Biezenmortel.

JAARVERSLAG 2017

JAARVERSLAG_2018

JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2020

 

“Poëtische producties over die dingen in het leven waarvan we 'eelt op onze ziel' krijgen of juist kwijtraken.”