Social Design op Ezeltjesdag

EELT doet veldonderzoek in Nuenen

  • Vond plaats in augustus 2012
Eeneind

Nuenen

Monique Zijp onderzocht samen met Miranda Poel enkele sociale vraagstukken in opdracht van de wijkraad van de Nuenense wijk Eeneind. Door middel van dit onderzoek hielpen Miranda en Monique de wijkraad anders kijken naar hun werk, kwaliteiten en activiteiten.
Zo gebruikten zij het evenement Ezeltjesdag als podium om de vragen van de wijkraad aan de orde te stellen. Tijdens Ezeltjesdag werd een kraam opgericht waarin wijkbewoners het toepasselijke plantje de ezelsoor kregen en ezeltjes konden knutselen. Ondertussen spraken de kunstenaars van EELT met wijkbewoners over hun wensen en wat ze al deden in de wijk om het leven aangenaam te maken.

Educatie

Een half jaar later, voor de opening van het vernieuwde dorpsplein de Ir. Noordhofplaetse, werd EELT gevraagd om met een Social Design concept te komen om dit samen vorm te geven. EELT ging door op de ingeslagen weg. Karlijne van de Kooij en Monique Zijp brachten de verschillende partijen bij elkaar. Patrick van Berkel ontwikkelde de speciale kleurfonteinen. Met de harmonie, het showkorps, een inzameling in de hele buurt, het gilde, de schoolkinderen en het  bestuur van de wijkraad werd een spetterende middag gemaakt die haar hoogtepunt vond in een performance met duurzaam dagvuurwerk, waaraan al het publiek mee deed op de vernieuwde Ir. Noordhofplaetse: Knal Boem Kleur!

“Po√ętische producties over die dingen in het leven waarvan we 'eelt op onze ziel' krijgen of juist kwijtraken.”