Vier de Wind

Vier de schoonheid van de wind

Wouwse Molen De Arend

Wouwse molen De Arend Akkerstraat, Wouw, gemeente Roosendaal.
Turbine 1, Noordstraat, Windturbinepark Roosendaalsche Vliet B.V., gemeente Roosendaal

Kinderen en amateurkunstenaars, bewoners van Wouw, Roosendaal en omstreken, gaan samen de schoonheid van de wind vieren. Zo maken ze met theater, muziek en ontwerpen samen nieuwe, trotse ideeën en beelden bij oude en nieuwe windmolens.

Verbeelding waait met de wind

Met het project Vier de Wind gaan we de wind vieren door weer te spelen met de wind. Daar is Nederland immers wereldwijd beroemd om: Nederlanders fietsen lekker tegen de wind in, maken windmolens en houden van zeilen en windsurfen. Het feest van de wind gaan we vieren bij de oude windmolens en nieuwe windmolens van Wouw en Roosendaal.  De molens worden de inspiratie om muziek te maken, te dansen, theater te maken, te fotograferen en te ontwerpen. Zo ontstaan verbeeldingsvolle, mooie en nieuwe herinneringen bij oude en nieuwe molens. De mensen die deelnemen aan Vier de Wind hebben naderhand meer binding met de oude en de nieuwe molens in hun omgeving. En dat is hard nodig in deze tijd van energietransitie.

Vier de Wind heeft meerdere activiteiten verspreid over een langere periode zodat er veel mensen bereikt kunnen worden. Schoolkinderen nemen deel aan een educatief creatief programma waarin ze de wind vieren met muziek, beweging, taal en beeld. Natuurlijk hoort een bezoek aan de molen hierbij. Iedereen uit de gemeenschap kan meedoen aan een creatieve wedstrijd. Amateurkunstenaars uit de omgeving maken samen met de makers van EELT Theatercollectief een muziektheaterspektakel dat getoond wordt in mei 2020. Tussendoor wordt de Wind gevierd bij meerdere gelegenheden zoals Nationale Molendag en de Dag van de Wind.

Vier de Wind maakt duidelijk: verbeelding waait met de wind.

Educatie

De wind vieren, dat gaan we natuurlijk doen met de kinderen uit de omgeving van de oude en nieuwe molens. EELT heeft creatieve ateliers ontworpen waarin leerlingen van het primair onderwijs de wind kunnen vieren en zo kennis kunnen maken met alle belangrijke aspecten van wind en windenergie. Erfgoed in de eigen omgeving beleven en erfgoed van de toekomst creëren komen samen in Vier de Wind.

Met advies van CultuurCompaan Roosendaal en in overleg met partnerscholen De Gezellehoek en De Baayaert uit Wouw en Roosendaal zijn verschillende creatieve ateliers ontworpen. Er wordt muziek gemaakt, gedanst, getekend, gedicht, ontworpen en theater gemaakt. Bij alle onderdelen komt de leerling op een bijzondere manier meer te weten over wind, molens en windenergie. Een bezoek aan de oude molen hoort tot de mogelijkheden. Scholen kunnen de ateliers apart afnemen maar ze kunnen ook gebundeld worden als een “caroussel” van creatieve workshops.

Twee bijzondere extra’s:

Bij de scholen kan de speciaal door EELT ontworpen Windmobile komen, die lijkt op de “gondel” van een nieuwe windmolen. De kinderen kunnen in het binnenste van deze Windmobile beleven hoe een oude en een nieuwe molen van binnen verschillen.

De kinderen die deelgenomen hebben aan ateliers van Vier de Wind worden uitgenodigd voor het muziektheaterspektakel op 3, 4 en 5 oktober 2019 bij Wouwse molen De Arend en Windturbine 1.

 

 

Mede mogelijk gemaakt door:

“Poëtische producties over die dingen in het leven waarvan we 'eelt op onze ziel' krijgen of juist kwijtraken.”