Skip navigation

Vriendschap

De kinderen gaan aan de slag met hun vragen over vriendschap. Deze worden bespreekbaar doordat ze uitvergroot worden, want dat is wat met theater kan! Zo zien de kinderen hoe in theater gewoon gedrag wordt uitvergroot, hoe ermee te oefenen valt en hoe het vermakelijk wordt. De kinderen zijn de vriendschap-experts van de toekomst. Hoe zien zij het?

 
De kinderen interviewen elkaar over vriendschap toen ze heel klein waren, vriendschap nu en vriendschap later als ze volwassen zijn. Daarna gaan ze op een speelse manier staan voor hun mening over vriendschap in het stellingenspel. Met de zo verzamelde informatie bedenken, maken en spelen de kinderen zelf in groepjes van drie, een scène over vriendschap. Ze geven opbouwend commentaar aan elkaar. De docent geeft instructieve feedback waarmee de eigen scene dramatisch interessant wordt gemaakt. Tot slot mogen de kinderen de verbeterde scène spelen. Bij de afronding geven de kinderen aan wat ze geleerd hebben.

 

Doelgroep: onderbouw voortgezet onderwijs, bovenbouw voortgezet onderwijs

Aantal deelnemers: maximaal 24

Tijdsduur: 2 uur

Kerndoelen: 2, 37, 54, 55