Skip navigation

Industrieel verleden: groei en crisis

Aa-Bée Wollen Stoffen Fabriek, groei en crisis

workshopdag voor 70 leerlingen 4 VWO,Odulphuslyceum

 

Lokale industriële geschiedenis

Bij de door Reg Gruson in opdracht van Schatten van Brabant gemaakte film over de Aa-Bée Wollen Stoffen Fabriek – verzorgde EELT een thematische workshopdag voor 70 leerlingen 4 VWO van het Odulphuslyceum over het textielverleden: groei en crisis, van Tilburg.

EELT werkte hiervoor samen met het Regionaal Archief in Tilburg en met het Textielmuseum.

De film van Reg Gruson werd getoond op school als inleiding waarna er gediscussieerd werd met de leerlingen. In de film kijkt iemand van de werkvloer, van het middelmanagement en van de

directie terug op het verleden van de fabriek.

 

Persoonlijke geschiedenis

Veel leerlingen vonden hiermee moeiteloos de verbinding naar de geschiedenis van eigen familieleden, die op een van de drie niveaus hadden gewerkt. Ook de thematiek van crisis en werkeloosheid kwam zo organisch aan bod.

 

Onderzoek in het archief

De leerlingen bezochten daarna het Regionaal Archief dat op verzoek van EELT echte historische kranten had opgezocht met nieuws erin over de textielindustrie in Tilburg en haar crisissen, en deden daarmee een historische onderzoeksopdracht.

 

‘Grote’ geschiedenis

Daarna bezochten de leerlingen het textielmuseum en bekeken daar de audio-visuele presentatie over leven en werken in de textielindustrie om zicht te krijgen op geschiedenis en industrieel erfgoed.

 

Emotie en expressie

Gewapend met al deze indrukken werkten daarna de EELTprofs op een textielindustire-erfgoed locatie in het DePréz-gebouw aan theatrale acts waarin de emotionele kant van deze thematiek werd uitgewerkt.