Skip navigation

Social Design op Ezeltjesdag

 

Kunstenaar Miranda Poel van Poel Concept en Monique Zijp van EELT Theatercollectief zijn in 2012 benaderd door onderzoeksbureau PONonderzoek in uitvoering met het verzoek om mee te werken aan een provinciaal pilot project Social Design. In de wijk Eeneind van Nuenen maakte de wijkraad zich zorgen over de sociale cohesie en over de vergrijzing van verenigingsbesturen in de wijk.

 

Miranda en Monique zijn eerst op safari gegaan door de wijk, ze bewonderden de mooie tuinen,  waren verbaasd over de vele doodlopende straatjes, ontdekten de innovatieve straatverlichting, hoorden over glasvezel en neusden rond op de industrieterreinen. Ze spraken met lang en kort wonende buurtbewoners, verenigingsbestuursleden, kunstenaars en actieve verenigingsmensen.

 

Miranda en Monique gingen op drie sporen aan de slag:

– de leden van de wijkraad helpen met anders kijken naar hun werk, de kwaliteiten en activiteiten,

– de website van de wijkraad verfrissen

– een goede plek zoeken en de bewoners bevragen op hun beleving van de wijk

 

Eeneind heeft als onderscheidend evenement: Ezeltjesdag!

Dan is iedereen samen, jong, oud, uit de wijk en de verre omtrek. Ezeltjesdag is in de jaren ’70 begonnen als particulier initiatief. Destijds hadden een aantal mensen ezeltjes die eens per jaar bij elkaar gebracht werden voor leuke activiteiten: keuren, rijden, aaien etc.

 

Ezeltjesdag werd groot, zelfs internationaal. Het vitale door bewoners gedragen initiatief groeide totdat de vogelpest een stok in het wiel stak omdat er vanaf toen geen dieren meer vervoerd mochten worden uit andere delen van het land.

Ezeltjesdag werd weer klein.

 

Sinds een aantal jaar is Ezeltjesdag weer aan het groeien.

Een verjongd bestuur is actief en iedereen is positief.

Hier vonden Miranda en Monique het goede podium om de vragen van de wijkraad aan de orde te stellen bij de mensen waar het om ging, de wijkbewoners van Eeneind.

 

Ze richtten een toepasselijke kraam in met een expositie van ‘ezelsoren’ de planten. Deze werden desgevraagd ter beschikking gesteld door de Intratuin aan de rand van de wijk, die sinds deze vraag van de kunstenaars, vaker de initiatieven in Eeneind steunt.

Een lieve gastvrouw van EELT vroeg de bezoekers om een bijzondere ‘questionnaire’ in te vullen waarop gevraagd werd: wat geef je aan Eeneind en wat wens je van Eeneind? In ruil daarvoor kregen ze een gratis plantje, mocht iedereen een speciaal ontworpen ezeltje knutselen. Ondertussen konden de kunstenaars het gesprek aan gaan met de bewoners over de wijk, hun wensen en wat ze al deden in de wijk om het leven aangenaam te maken.

 

De grote uitkomst van dit veldonderzoek op Ezeltjesdag was, dat er in beeld kwam dat er volop initiatieven reeds uitgevoerd werden. Er was sociale cohesie tussen de bewoners onderling gaven deze aan. Die ontstond niet alleen vanuit verenigingen maar vond ook volop daarbuiten plaats.

Het einde van dit verhaal: de leden van de wijkraad komen los van de oude structuur en kijken anders aan tegen de activiteiten in de wijk. Er is een nieuwe frisse website, meer  een forum, waarop gebeurtenissen buiten verenigingen ook zichtbaar kunnen gemaakt worden. Bestuursleden hebben ervaren dat ze zelf niet meer alleen het soms taaie bestuurswerk hoeven te doen, maar dat ze  ook juist zelf weer actief kunnen worden op een praktischere manier (garage sale houden, zelfgemaakte producten uitwisselen of op Ezeltjesdag met een kraam gaan staan).

 

Toch niet het einde van het verhaal:

Een half jaar later, voor de opening van het vernieuwde dorpsplein de Ir. Noordhofplaetse, werd EELT gevraagd om met een Social Design concept te komen om dit samen vorm te geven. EELT ging door op de ingeslagen weg. Karlijne van de Kooij en Monique Zijp brachten de verschillende partijen bij elkaar. Patrick van Berkel ontwikkelde de speciale kleurfonteinen. Met de harmonie, het showkorps, een inzameling in de hele buurt, het gilde, de schoolkinderen en het  bestuur van de wijkraad werd een spetterende middag gemaakt die haar hoogtepunt vond in een performance met duurzaam dagvuurwerk, waaraan al het publiek mee deed op de vernieuwde Ir. Noordhofplaetse: Knal Boem Kleur!