Skip navigation

Dear Future: Sibelius aan de voordeur

Op 25 september 2017 verzorgt EELT Theatercollectief, op uitnodiging van Kunstbalie, een sessie Creative Thinking.  De aanleiding van deze sessie is een Beste Practice: het community art project ‘Sibelius aan de Voordeur’, een succesvolle cocreatie van EELT Theatercollectief en ContourdeTwern. Tijdens deze interactieve sessie verkennen we de mogelijkheden van community art, en hoe dit kan bijdragen aan een weerbare en leefbare buurt.


Ben jij ook nieuwsgierig hoe je met een creatief proces kan werken aan maatschappelijke vraagstukken? In deze sessie brengen we onze creatieve kracht samen met vragen uit het sociale domein.

De workshop start met een korte performance van Sibelius aan de Voordeur en een interview om zicht te krijgen op de succesvolle samenwerking tussen een theatergezelschap (EELT) en een welzijnspartij (ContourdeTwern). Vervolgens gaan we aan de slag met een maatschappelijk vraagstuk uit de praktijk. We krijgen ‘Creative Problem Solving’- en ‘Design Thinking’-technieken aangereikt om met deze vraagstukken aan de slag te gaan.

Hall of Fame, Café
Burgemeester Brokxlaan 6, Tilburg