• Creatief spelplezier
  • Onvermoede talenten tonen
  • Leren door spelen en reflecteren
  • Ruimte voor anders zijn

 

EELT verzorgt fantasievolle workshops voor primair, voortgezet, beroepsgericht en hoger onderwijs. EELT is in staat tot snel maatwerk op locatie of voor een speciale gelegenheid.

 

De EELT-educatieprofs zijn naast kunstenaar ook allemaal 1e graads bevoegde docenten. Daardoor kunnen ze een prettig leerklimaat scheppen, snel afstemmen op de doelgroep, thematisch werken en vormgeven aan educatie met kwaliteit.

 

De EELT-profs hebben ervaring en plezier in de verbindingen naar buitenschools leren, community art en social innovation.